Ako nájsť dobrého homeopata

Nájsť klasického homeopata môže byť niekedy problém zvlášť z toho dôvodu, že táto liečebná metóda a jej postupy nie sú širokej verejnosti na Slovensku známe. Z toho dôvodu vytvorila Slovenská komora homeopatov „Štandardy vykonávania homeopatickej praxe“. Štandardy boli vytvorené, aby chránili klientov, priaznivcov klasickej homeopatie a aby boli dodržiavané princípy zakladateľa klasickej homeopatie Samuela Hahnemanna. Všetci zamestnanci Centra homeopatie sú zároveň členmi Slovenskej komory homeopatov a predo dané štandardy rešpektujú.

Zoznam profesionálnych homeopatov, ktorí prijali a zaviazali sa dodržiavať Štandardy schválené Slovenskou komorou homeopatov, je uvedený na stránke: http://www.komorahomeopatov.sk/zoznam-homeopatov.

    ​Okrem vyššie spomenutého je dobré vedieť, že:

  • Klasický homeopat predpisuje liek na celkový psychosomatický obraz pacienta a nie na konkrétne ochorenie.
  • Nepredpisuje lieky na posilnenie konkrétnych orgánov, princíp homeopatickej liečby je holistický, ako už bolo vyššie spomenuté.
  • Predpisuje pacientovi len jeden liek v konkrétnom čase. V určitých zriedkavých prípadoch predpíše 2 alebo maximálne 3 lieky, ich užívanie však musí byť v rozličnom čase.
  • Nezakáže pacientovi užívanie klasických liekov.
  • Je v záujme homeopata i pacienta, aby sa homeopat aj po ukončení štúdia naďalej celoživotne vzdelával a s určitou pravidelnosťou navštevoval rôzne homeopatické semináre.