Prečo by ste sa mali rozhodnúť práve pre Centrum homeopatie?

  • Centrum vedie MUDr. Vladimír Petroci, riaditeľ Slovenskej akadémie klasickej homeopatie a zakladateľ Slovenskej komory homeopatov, ktorý má v homeopatii 23 ročnú prax. Dr. Petroci stál pri zrode homeopatie na Slovensku a od začiatku sa aktívne podieľal na jej šírení.
  • Naši homeopati sú absolventi štvorročného štúdia Slovenskej akadémie klasickej homeopatie. Máte teda istotu, že svoj diplom nezískali na krátkom víkendovom vzdelávacom seminári.
  • členmi Slovenskej komory homeopatov. Spĺňajú teda vysoké odborné nároky a medzinárodné štandardy vzdelávania.
  • Aj po ukončení štúdia sa vzdelávajú na pravidelných medzinárodných homeopatických seminároch.
  • Používame najmodernejšie a najkvalitnejšie metódy homeopatickej liečby overené praxou.
  • Pri komplikovaných prípadoch organizujeme supervízie a spoločne analyzujeme zdravotný stav pacienta.
  • Cena za vyšetrenie je jednoznačne daná a nezávisí od závažnosti stavu pacienta. Vždy preto viete, čo od nás môžete čakať.
  • O pacienta sa zaujímame aj keď za sebou zatvorí dvere ordinácie. Sme s Vami v telefonickom i emailovom kontakte.
  • Záleží nám na Vašom zdraví. Homeopatia je pre nás srdovou záležitosťou a poslaním.