Vyšetrenie

Centrum homeopatie vzniklo z iniciatívy MUDr. Vladimíra Petrociho, zakladateľa a riaditeľa Slovenskej akadémie klasickej homeopatie s dlhoročnou praxou a niekoľkých ďalších homeopatov žijúcich na Slovensku.
Cieľom Centra homeopatie je vytvoriť pevnú základňu homeopatie na Slovensku, ktorá doteraz chýbala. Synergický efekt spolupráce niekoľkých homeopatov má veľmi pozitívne účinky. Jedným z najdôležitejších je neustále zvyšovanie profesionality homeopatov pri vzájomnej výmene skúseností, čím získava pacient tú najkvalitnejšiu starostlivosť.

Ako prebieha homeopatické vyšetrenie

Homeopatické vyšetrenie tvorí rozhovor medzi klientom a homeopatom, pri ktorom homeopat získava podrobné informácie o fyzickom a psychickom stave svojho klienta. Súčasťou tohto rozhovoru je odoberanie osobnej i rodinnej anamnézy, životný príbeh klienta a životné okolnosti, ktoré ho obklopovali pri vzniku jeho problému. Zároveň sa homeopat snaží zistiť špecifické chute a averzie k jedlu alebo nápojom, preferencie počasia, podnebia a mnoho ďalších informácii, ktorých cieľom je poskytnúť čo možno najpresnejší a jedinečný obraz klienta. Je dôležité, aby vedel klient o týchto špecifikách do istej miery spontánne rozprávať a poznať ich, pretože na nich sa zakladá predpis homeopatického lieku.
Na základe tohto psychosomatického obrazu potom homeopat v závere vyšetrenia odporučí homeopatický liek a určí postup užívania.
Kontrola: V závislosti od vývoja stavu pacienta je potrebné vykonať jedno, alebo viac kontrolných vyšetrení. Prvé kontrolné vyšetrenie je približne 4 až 6 týždňov po podaní lieku. V období medzi vyšetreniami je pacient s homeopatom v kontakte prostredníctvom telefónu alebo emailu.

Dĺžka vyšetrenia: Priemerná dĺžka prvej konzultácie je 1 až 2 hodiny.
Priemerná dĺžka kontrolného vyšetrenia je ½ až 1 hodina.

Cena: Cena prvej konzultácie je od 50 do 90 eur v závislosti od cenníka konkrétneho homeopata.
Cena kontrolného vyšetrenia je od 20 do 30 eur v závislosti od cenníka konkrétneho homeopata.

Lieky:
Lieky registrované firmou Boiron si klient môže kúpiť v každej lekárni. Lieky, ktoré nie sú registrované, je možné si objednať z Homeo Centrum, Nitra – www.homeocentrum.sk. Liek príde na dobierku alebo si ho môžete osobne kúpiť v lekárni Homeo Centrum. Cena homeopatického lieku sa pohybuje medzi 3 – 5 €.
V určitých prípadoch je potrebné liek objednať zo zahraničia. Vtedy je potrebné niekoľko dní až týždňov na liek počkať.

Konzultačné hodiny:

MUDr. Vladimír Petroci
Utorok: 10:00 – 18:30
Streda: 10:00 – 18:30

Ing. Soňa Koyšová, SAKH
Pondelok – Piatok: 10:00 – 18:30

Na homeopatické vyšetrenie je potrebné objednať sa telefonicky dopredu.
Miesto:
Nájdete nás v Centre homeopatie v budove COOP Jednota na 2.poschodí, č.d. 216.
Dostanete sa k nám:
Autom: parkovanie pred budovou
Autobusom: zastávka Mliekarenská: 66, 74, 98