Štúdium a prax

Záujemcovia o homeopatiu majú možnosť prihlásiť sa na štúdium na Slovenskej akadémii klasickej homeopatie (SAKH), ktorá vzdeláva budúcich homeopatov už 10 rokov.

Vzdelávanie je určené všetkým, ktorí majú vážny záujem o homeopatiu a chcú sa ju naučiť, či už s cieľom profesionálnej praxe, domácej liečby, alebo len uspokojenia túžby po poznaní. Garantom školy sú svetové špičky homeopatie – Dr. Jan Scholten z Holandska a Louis Klein, FSHom. z Kanady.

SAKH umožňuje štúdium aj ľuďom bez lekárskeho alebo zdravotníckeho vzdelania.

Základné charakteristiky Slovenskej akadémie klasickej homeopatie:

​Organizačná stránka:

 • Štúdium sa skladá z víkendových seminárov, ktoré sa konajú raz mesačne počas 4 rokov (mimo letných prázdnin). Začína sa v piatok o 16.00 do 20.00, v sobotu od 9.00 do 19.00, s prestávkou na obed a v nedeľu od 9.00 do 13.00. Medicínske minimum sa vyučuje v nedeľu v nadväznosti na základný seminár do 15.00. Medicínske minimum je povinné pre študentov bez lekárskeho a zdravotného vzdelania.
 • Všetky semináre sa konajú v Bratislave.
 • Cena jednotlivých víkendových seminárov je 50,- Euro. Dôchodcovia, študenti, nezamestnaní a ženy na materskej dovolenke majú zľavu.
 • Štyrikrát ročne organizujeme seminár najvýznamnejších homeopatov zo zahraničia. Tieto semináre sú určené pre všetky ročníky SAKH.
 • Pri výučbe používame multimediálne prostriedky – powerpointové prezentácie, filmy. Všetky učebné texty a prezentácie majú študenti k dispozícii zadarmo na webstránke SAKH.

Obsahová stránka:

 • ​Hlavné predmety sú materia medika (náuka o liekoch), teória homeopatie, repertorizácia, klinická prax, analýza pripadu, terapeutiká (návody na liečbu podľa klasických diagnóz), medicínske minimum.
 • Pri výuke sa opierame o klasikov (Hahnemann, Boenninghausen, Kent), ale zároveň využívame najnovšie poznatky súčasných svetových homeopatov (Scholten, Sankaran, Mangialavori).
 • Našimi lektormi sú skúsení slovenskí a zahraniční homeopati.
 • Program našej školy zodpovedá kritériám ECH a ECCH (európske organizácie zjednocujúce jednotlivé národné lekárske resp. nelekárske homeopatické spoločnosti) a naša škola je akreditovaná Slovenskou komorou homeopatov.
 •  Repertorizáciu učíme už od prvého ročníka. Využívame pritom najmodernejšie a najspoľahlivejšie repertóriá.
 • Vydávame homeopatickú literatúru pre našich študentov a homeopatickú verejnosť.
 • Pomáhame zakladať študijné skupiny a pre našich študentov zabezpečujeme supervízie (prax).
 • Po ukončení štúdia a úspešnom zložení záverečných skúšok absolventi dostávajú diplom našej akadémie a sú oprávnení používať titul SAKHom. za menom.

Ako sa prihlásiť na štúdium homeopatie?

Napíšte email, v ktorom prejavíte záujem študovať v našej akadémii a uveďte svoje kontaktné údaje: meno, (titul), adresa, telefón, mobil.

TELEFONICKY:

   Ak máte nejaké otázky ohľadom štúdia, kontaktujte nás na uvedenom telefónnom čísle.

VIAC INFO O ŠTÚDIU:

www.akademiahomeopatie.sk lorem ipsum dolor