MUDr. Vladimír Petroci

Homeopatické vzdelanie:foto-Mudr.Petroci

 • V rokoch 1991 – 1992 absolvoval základný kurz CEDH – Diplôme international de thérapeutique homéopathique.
 • Trojročná škola The London College of Classical Homoeopathy – International Diploma in Classcial Homoeopathy z 15. 9. 1995.
 • V rokoch 1994 – 1996 Holandsko – indická škola klasickej homeopatie – Certifikát Študijnej skupiny Clemensa von Boenninghausena v Groningene v spolupráci so Slovenskou homeopatickou spoločnosťou, z 18. 5. 1997.
 • V rokoch 1995 – 1997 absolvoval Školu revolučnej homeopatie Dr. M.L. Sehgala -Certifikát z 20. 4. 1997.
 • Od roku 2004 navštevoval školu Willa Taylora v Prahe.
 • Od roku 2004 do 2014 – každoročne navštevuje “Spring seminar” Jana Scholtena v Utrechte.
 • Pravidelne sa zúčastňuje individuálnych seminárov:
 • Slovenskej homeopatickej spoločnosti:
  • Robert Bannan – 24.-26. 6. 1996,
  • Corrie Hiwat 16.-18.5. 1997,
  • Harry van der Zee 5.-6.7. 1997,
  • Farokh Master – letná škola – august 2001,
  • Jean Pierre Jansen – 9.-11. 1998,
  • Rajan Sankaran – jún 2000,
  • Jean – Pierre Jansen – letná škola – 24.-28.8. 2002,
  • Miriam Sommer – letná škola – 23.-27. 8. 2003,
  • Patricie Le Roux 26.-28.5. 2005,
  • Jean-Pierre Jansen 17.-19. 6. 2005
  • Jawahar Shah – 17-19. 11. 2006,
  • Homeopathic Links Congress in Heidelberg, Germany, 2007
  • Jawahar Shah – 20-22. 6. 2008,
  • Louis Klein – Roberto Petrucci – letná škola –  7.- 11. 7. 2008
  • Mental Health Congress – Marec 2013 – Bad Krozingen
  • Homeopathy – From Childhood to the Old Age  Congress – Marec 2014 – Bad Krozingen
 • Českej lekárskej homeopatickej spoločnosti: 
  • Anette Sneevliet – 12-14. 6. 1998,
  • Letná škola klasickej homeopatie Skalský Dvůr 5.-11.7.1998,
  • Alize Timmermann – 23.-25. 10. 1998,
  • Deborah Collins 4.-6.4. 2003,
  • Will Taylor 16.-18. 4. 2003,
  • Divyia Chhabra – 3.-4.4.2004,
  • Will Taylor 25.-27. 2. 2005,
  • P. Herscu 31.1.- 2.2.1996 v Kostelci.
  • Louis Klein – Roberto Petrucci – letná škola – Hluboká n. Vltavou 7.- 11. 7. 2008

  Prednášková činnosť:

  • Rakúska škola v Bratislave – 1994.
  • Bratislava – prednášanie na víkendových seminároch troch základných kurzov Slovenskej homeopatickej spoločnosti od roku 1999 do r. 2004.
  • Prednášanie na seminároch Hahnemannovej nadace, neskôr Českej komory klasickej homeopatie v Brne od roku 1998.
  • Prednášanie na kurzoch Homeopatickej fakulty s klinikou v Brne od roku 2001.
  • Prednášanie na základných kurzoch Alternativy od roku 1998.
  • Organizácia a prednášanie na desiatich víkendových seminároch 1997 – 2002 v Tatranskej Polianke.
  • Prednášanie na Univerzite tretieho veku Univerzity M. Bela v Poprade.
  • Prednášanie na seminároch firmy Peithner.
  • Vystúpenie na Medzinárodnom homeopatickom kongrese 29.9.-1.10. 2000 v Bratislave na tému Proving Stachys recta,
  • Vystúpenie na Medzinárodnom homeopatickom kongrese 9.11 – 10. 11. 2002 v Prahe na tému Proving a prípad lieku Azadirachta indica,
  • Vystúpenie na Kongrese Slovenskej lekárskej homeopatickej spoločnosti v roku 2013 v Bratislave na tému Nový systém rastlín podľa Jana Scholtena.
  • Založil v roku 2005 Slovenskú akadémiu klasickej homeopatie, v ktorej prednáša.

  Publikačná činnosť:

  • Autor knihy: Studánky – Obrazy dětí v homeopatických lécích, Alternativa, Praha 1995. Doplnené vydanie – vydavateľstvo Modrý Peter, Levoča 2013.
  • Preklady kníh, odborný editor, vydanie: 
   • Scholten, J.: Homeopatia a minerály, Modrý Peter, Levoča 1996.
   • Shepherdová, D.: Zázrak minimálnej dávky, Modrý Peter, Levoča 1998.
   • Scholten: J. Homeopatia a prvky, Modrý Peter, Levoča 2008.
   • Peltová, M.: Nespoutaný růst, Modrý Peter, Levoča 2005, preklad D. Spěváková.
   • Scholten, J: Repertórium prvkov,  Modrý Peter, Levoča 2009.
   • Scholten, J: Tajomné lantanoidy,  Modrý Peter, Levoča 2010.
   • Sehgal, S., Sehgal Y.: Pocity, Modrý Peter, Levoča 2011.
   • Bailey, Ph.: Mlieka v homeopatickej praxi, Modrý Peter, Levoča 2012.
   • Bailey, Ph.: Homeopathic Psychology, Modrý Peter, Levoča 2013.
  • Publikované články v časopisoch:
   • Homeopatie (Alternativa Praha)
   • Homeopatické listy (ČLHS Praha)
   • Spravodaj SHS (SHS Bratislava)
   • Vitalita,
   • Zdravie.

   Slovenská akadémia klasickej homeopatie

   V roku 2005 založil Slovenskú akadémiu klasickej homeopatie, ktorej je riaditeľom a aktívnym prednášajúcim.
   V rámci tejto školy organizoval odborné semináre najznámejších svetových homeopatov:

   • Seminár – Jan Scholten (Holandsko), Marec 2008, Levoča
   • Letná škola – Will Taylor (USA), Júl 2008, Levoča
   • Seminár Anne Wirtz (Holandsko), November 2008, Levoča
   • Seminár – Kim Elia (USA), May 2009, Levoča
   • Letná škola – Will Taylor (USA) a Chris Kurz (Austria), 2009, Levoča
   • Seminár – Jan Scholten (Holandsko), Apríl 2010, Levoča
   • Seminár – Kim Elia (USA), Október 2010, Levoča
   • Letná škola – Chris Kurz (Austria), 2010, Levoča
   • Seminár – Yogesh Sehgal (India), Október, 2009 Levoča
   • Seminár – Yogesh Sehgal (India) Máj, 2010, Bratislava
   • Seminár – Sanjay Sehgal (India), November 2010, Bratislava
   • Seminár – Louis Klein (Kanada), Apríl 2011, Levoča
   • Seminár – Sanjay Sehgal (India), Máj 2011, Bratislava
   • Seminár – Chris Kurz (Rakúsko), Október 2011, Bratislava
   • Seminár – Yogesh Sehgal (India), November 2011, Bratislava
   • Seminár – Louis Klein (Kanada), Máj 2012, Bratislava
   • Seminár – Markus Kuntosch (Nemecko), November 2012, Bratislava
   • Seminár – Jan Scholten (Holandsko), April 2013, Bratislava
   • Letná škola – Louis Klein, (Kanada),  Jún 2013, Bratislava
   • Seminár – Yvonne Pernet de Ridder (Holandsko), November 2013, Bratislava
   • Seminár – Franz Swoboda (Rakúsko), Februára 2014, Bratislava
   • Seminár – Louis Klein (Kanada), Máj 2014, Bratislava

   Medicínske vzdelanie:

   • Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, odbor Všeobecné lekárstvo 1983 – 1989. Dátum a miesto promócie – 1.7.1989, LF UPJŠ Košice.
   • 27. 4. 1993 – atestácia z Vnútorného lekárstva, I. stupeň.
   • 20. 3. 1997 – nadstavbová atestácia z odboru Tuberkulóza a pľúcne choroby
   • Škola pneumológie a ftizeológie – 1999 (Slovenská postgraduálna akadémia medicíny)
   • Aktívna účasť na Prvom národnom kongrese profylaktickej medicíny 17.-21.5. 1994 v Sankt Peterburgu, Rusko.

   Medicínska prax:

   • 1989 – Výskumný ústav medicíny pri Lekárskej fakulte UPJŠ, výskumný pracovník.
   • 1989 – 1990 – Vojenská prezenčná služba, lekár obväziska.
   • 1990 – 2002 – Wolkerov odborný liečebný ústav respiračných chorôb v Tatranskej Polianke, sekundárny lekár.
   • 2002 – Kúpele Lučivná, sekundárny lekár.
   • 2003 – 2014 Homeopatická súkromná prax

   Akupunktúra a EAV

   • Základný kurz akupunktúry ukončený odbornou skúškou – 1991 (Dr. Radomír Růžička)
   • Kurz akupunktúry – 1991 (Československá lékařská akademie pro akupunkturu a komplementární medicínu, spol. s r.o. v Brně, Dr. R. Umlauf)
   • Základný kurz elektroakupunktúry podľa Volla a homeopatie – 26.8.-6.9.1991 v Prahe
   • Kurz Elektroakupunktúry podľa Volla – 1993 (Dr. J. Šmirala, Dr. N. L. Lupičev)