Najčastejšie otázky

Čo všetko sa dá homeopatiou liečiť?

Homeopatiou vieme liečiť bežké akútne ochorenia, ako napríklad tonzilitídu, prechladnutie, kašeľ, bolesť hlavy, zápaly močových ciest a pod.

Najväčší prínos homeopatie však spočíva v schopnosti liečiť chronické ochorenia, ktoré klasická medicína označuje ako nevyliečiteľné. Sú to ochorenia ako napríklad alergie, astma, Crohnova choroba, ulcerózna kolitída, astma, poruchy trávenia, migrény, ekzém, premenštruačný syndróm, menopauzálne návaly, depresia, panické úzkosti, neuróza a podobne. Keďže ide o holistickú metódu liečby, homeopatia nikdy nie je zameraná na liečbu jedného konkrétneho problému, ale vždy na liečbu celkového psychosomatického stavu pacienta.

Koľko stojí liečba?

Cena liečby je u každého homeopata individuálna. Mala by byť však fixne stanovená a nemala by závisieť od závažnosti ochorenia pacienta, pretože sa v každom jednom prípade lieči celkový psychosomatický stav. Kontrolné vyšetrenie je lacnejšie ako prvé vyšetrenie.

Ako často musím chodiť na kontroly?

Kontrolné vyšetrenie nasleduje približne 1 až 2 mesiace po prvom vyšetrení (pri liečbe chronického ochorenia). Počet kontrolných vyšetrení je individuálny, závisí od vývoja zdravotného stavu pacienta. Je bežné, že pacient príde na kontrolu len raz.

Môžu sa homeopatické lieky kombinovať s klasickými liekmi?

Áno. Homeopatické lieky sa môžu kombinovať s klasickými liekmi. Dávkovanie a potenciu homeopatického lieku je však v prípade kombinácie klasickej a homeopatickej medicíny potrebné upraviť.

Na čo si mám dávať pri liečbe pozor?

Pri homeopatickej liečbe nie sú potrebné žiadne zvláštne alebo doplnkové rady či obmedzenia. Jediným obmedzením je, aby sa dodržal interval 15 minút pred a po podaní lieku neužívať nápoje ani jedlo.

Aké príznaky si mám všímať?

Je v záujme pacienta, aby dokázal detailne popísať svoj celkový psychologický, emočný i fyzický stav, ak chce byť homeopatiou úspešne liečený. Dôležité je jeho vnímanie ochorenia, symptómy, ktoré pociťuje, druh bolesti, aspekty, ktoré jeho stav zhoršujú a zlepšujú, jeho chute a averzie k jedlu. Dôležité sú zvláštne, nevšedné a zriedkavé príznaky (napríklad chuť na citróny počas prechladnutia). Klasická diagnóza a rôzne výsledky vyšetrení sú až druhoradé a nemajú veľký význam pri výbere správneho homeopatického lieku.

Ako prebieha homeopatické vyšetrenie a koľko trvá?

Homeopatické vyšetrenie trvá od 1 do 2 hodín, kontrolné vyšetrenie trvá do 30 minút. Má charakter rozhovoru, počas ktorého by mal rozprávať predovšetkým pacient, pokiaľ možno, spontánne. Homeopat kladie pacientovi otázky, ktorými sa snaží získať dôležité aspekty zo života pacienta, ako napríklad rodinnú anamnézu, osobnú anamnézu, povahu pacienta, detailný popis všetkých psychických a fyzických problémov, ktorými pacient trpí a podobne

Ako zistím, že liečba prebieha úspešne?

Po podaní indikovaného homeopatického lieku pacient pociťuje zvýšenie energie a pocitu zdravia. Môžu sa objaviť zdravotné ťažkosti, ktoré mal pacient v minulosti, dokonca i v dávnej minulosti, tieto majú však prechodný charakter a pacient sa ich nemusí obávať. Práve naopak, sú znakom, že liek je správny. Je tiež možné, že nastane krátkodobo zhoršenie súčasných príznakov, ide však opäť o prechodný stav, ktorý pacienta neohrozuje a spravidla ho znáša dobre. Tento stav môže trvať niekoľko hodín, zriedkavo viac ako 4 dni. Vo väčšine prípadov však k zhoršeniu príznakov nedôjde. Intenzita a pravidelnosť zdravotných problémov pozvoľna viditeľne ubúda, až sa nakoniec úplne stratí a to i pri chronických ochoreniach. Na zaistenie tohto stavu nie je potrebné doživotné užívanie homeopatických liekov. Pacient by si mal všímať každú zmenu, ktorá po podaní lieku nastane a to na fyzickej, emocionálnej i psychickej úrovni. Na kontrolnom vyšetrení podá o zistených zmenách správu a homeopat určí ďalší postup.

Čo je to homeopatické zhoršenie?

Po podaní homeopatického lieku môže nastať krátkodobé zhoršenie chorobných príznakov, ide však opäť o prechodný stav, ktorý pacienta neohrozuje a spravidla ho znáša dobre. Tento stav môže trvať niekoľko hodín, zriedkavo viac ako 4 dni. Vo väčšine prípadov však k zhoršeniu príznakov nedôjde.

Ako dlho trvá, kým homeopatický liek zaúčinkuje?

Pri akútnych prípadoch by sa mal prejaviť účinok lieku do 2 hodín. Pokiaľ pacient nevidí zmenu, je potrebné podať iný liek. Pri chronických prípadoch je odpoveď veľmi individuálna. Niektorí pacienti pociťujú zmenu k lepšiemu do niekoľkých hodín, omnoho bežnejšie však je, že sa liečivý účinok lieku naplno začína rozvíjať až po 2-3 týždňoch, nezriedka až po 2 mesiacoch

Môžem si samovoľne upraviť dávkovanie homeopatického lieku alebo liek zmeniť za iný?

Akýkoľvek zásah do liečby zo strany pacienta môže veľmi účinne znemožniť a odďaľovať skutočné vyliečenie. Pacient by sa mal presne riadiť inštrukciami homeopata. V prípade, že má nejaké pochybnosti alebo obavy o priebehu liečby, mal by ho telefonicky alebo emailom kontaktovať a ten určí ďalší postup.