Členstvo v organizáciách

Slovenská komora homeopatov

 

Slovenská komora homeopatov

Homeopati, pracujúci v Centre homeopatie sú členmi Slovenskej komory homeopatov (SKH).
SKH je profesné združenie homeopatov na Slovensku, ktorého cieľom je podpora a rozvoj aktivít v oblasti homeopatie, vzdelávanie homeopatov, publikačná činnosť, presadzovanie legislatívnych zmien pre definovanie práce homeopata a ochrana činnosti homeopatov. Každý člen SKH sa zaväzuje dodržiavať etický kódex homeopata (http://www.komorahomeopatov.sk/komora/eticky-kodex) a Štandardy vykonávania homeopatickej praxe.

SKH zastupuje záujmy svojich členov nielen na Slovensku, ale aj na európskej a medzinárodnej úrovni. SKH je členom Medzinárodnej rady pre homeopatiu ICH, Európskej centrálnej rady homeopatov ECCH a World Homeopathy Awareness Organisation WHAO, ktorých cieľom je presadzovanie homeopatie na medzinárodnej a európskej úrovni.

Európska centrálna rada pre klasickú homeopatiu (ECCH)

Členstvo v Slovenskej komore homeopatov zabezpečuje homeopatom i členstvo v ECCH.

logo-ecch

 ECCH je medzinárodná rada, ktorej členstvo je tvorené vytvorenými asociáciami a združeniami profesionálnych homeopatov v rámci jednotlivých členských krajín. Bola založená v roku 1990 a dnes má zastúpenie v 24 krajinách Európy. Zameriava sa predovšetkým na reprezentatívne aktivity a presadzovanie homeopatie v rámci Európy a predovšetkým v rámci Európskej únie.

Zvláštna časť aktivít ECCH je sústredená na informovanie orgánov a inštitúcií EU, na Parlament a Komisiu Európskej únie. Členské  asociácie potom pracujú v rámci  svojich krajín a vyvíjajú vplyv na svoje vlády a zástupcov, ktorí zastupujú ich  záujmy  v Bruseli. ECCH je politickou inštitúciou s povesťou kompetentného partnera, ktorá zastupuje záujmy klasickej homeopatie a homeopatov na európskej úrovni.

ECCH je aktívnym členom Európskej aliancie pre verejné zdravie (EPHA) založenej v Bruseli, je tiež členom Európskej koalície pre hoemopatické a antroposofické liečivá (ECHAMP) a má tiež status mimovládnej organizácie v rámci Rady Európy.

Hlavným cieľom ECCH je:
Podpora najvyšších štandardov odbornej praxe v oblasti klasickej homeopatie za účelom dosiahnutia čo možno najlepšej obnovy a navrátenia zdravia pacientov.