O homeopatii

​Homeopatia je bezpečná a účinná metóda komplementárnej (alternatívnej) medicíny, ktorú používajú milióny ľudí na celom svete. Homeopatia je spoľahlivá a neinvazívna forma zdravotnej starostlivosti. Je to umenie a veda zároveň. Homeopatia využíva mimoriadnu schopnosť ľudského organizmu vytvoriť a udržať si stav zdravia.

​Ako umenie si vyžaduje vnímanie jedinečnosti a neopakovateľnosti každého človeka. Ako veda sa spolieha na metódy a princípy sformulované Samuelom Hahnemannom, geniálnym nemeckým lekárom prelomu 18. a 19. storočia.

Samuel Hahnemann (1755 – 1843) bol zástancom vitalistickej tradície. Pozoroval platnosť zákona, ktorý ako prvý sformuloval Hippokrates v 5.storočí pred n.l. “Similia similibus curantur”. Podobné lieči podobné znamená, že látka, ktorá vyvolá určité príznaky u zdravého človeka môže vyliečiť chorého človeka, ktorý má podobné príznaky. Hahnemann na tomto princípe založil svoju novú vedu – homeopatiu.​

Viac než dvesto rokov boli účinky homeopatických liekov systematicky skúmané pri homeopatických skúškach liekov – provingoch. Všetky symptómy, ktoré sa pri týchto skúškach objavili, boli zaznamenané v rozsiahlych homeopatických materiách medikách. Homeopatické lieky sú pripravené z rozpustených látok, ktoré pochádzajú z rastlinnej, minerálnej alebo živočíšnej ríše. Všetky homeopatické lieky sú netoxické. Sú pripravované špeciálnou metódou potencovania, dynamizácie, vďaka ktorej sú homeopatiká účinnejšie než pôvodné látky.

Pri príprave liekov sa ešte na chvíľku zastavme, pretože proces potencovania vyvoláva často nedôveru v tých, ktorí nemajú osobnú skúsenosť s homeopatiou. Homeopatiu zatracujú, lebo tvrdia, že po niekoľkých riedeniach sa v roztoku nemôže nachádzať ani jedna molekula pôvodnej látky. V tom majú pravdu, ale princíp pôsobenia vysoko potencovaných homeopatík nie je chemický. Ich vysoká účinnosť nie je dodnes uspokojivo vysvetlená.

Samuel Hahnemann v prvých rokoch po objavení homeopatie používal pri liečbe svojich pacientov vážiteľné množstvá látok. V niektorých prípadoch to však bolo pre pacientov značne nepríjemné, pretože pred vyliečením mali nepríjemné príznaky súvisiace s primárnym účinkom látok, ktoré boli toxické, ako napríklad Arsenicum album (oxid arzenitý). Našťastie Hahnemann neskôr objavil, že ak sa fľaštičkou s roztokom po každom riedení v pomere 1:100 (C potencie) alebo 1:10 (D potencie) silne búcha a trasie, toxicita lieku ustúpi, ale paradoxne jeho účinok sa zvýši.. Ak by sa búchanie vynechalo a roztok sa len riedil, homeopatický liek by nevznikol. Po viacnásobnom riedení by výsledkom bola len obyčajná voda alebo lieh (podľa toho, čo bolo použité na riedidlo). Práve v búchaní tkvie teda tajomstvo účinku potencovaných homeopatík. Pri prudkých otrasoch sa laminárne prúdenie roztoku vo fľaštičke mení na turbulentné, ktoré je typickým príkladom chaotického systému, podobne ako počasie alebo ekonomické javy. Predpokladáme, že to bude práve Teória chaosu, pomerne mladá časť matematiky a geometrie, ktorá nám objasní pôsobenie potencovaných liekov, o ktorom sa každodenne v praxi presviedčame.

Zdravie môžeme chápať ako schopnosť prispôsobovať sa meniacim okolnostiam života. Homeopat podrobne skúma prejavy mysle a tela, aby čím presnejšie vybral liek, ktorý pomôže týmto prirodzeným regulačným mechanizmom organizmu nájsť stratenú rovnováhu. Správne zvolený homeopatický liek môže významne napomôcť v dosiahnutí osobnostnej integrácie, ktorá zlepší kvalitu života človeka.